To và nhỏ


Trong một đất nước rất nhỏ có một thủ đô rất to
Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ
Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to
Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ
Những cô vợ nhỏ thường là của các ông ’sếp’ to
Những ông ’sếp’ to thường có cái cặp rất nhỏ
Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to
Những dự án rất to thì hiệu quả lại thường rất nhỏ
Hiệu quả rất nhỏ bởi vì thất thoát rất to
Thất thoát rất to nhưng xử lý thường rất nhỏ…